Image by Heidi Fin

Sensor kjøpesenter

"The service has been truly exceptional during the collaboration with IMAS." 

Dieter Henke, Centermanager, MEC Centermanagement

Tell besøkende og effektiviser kjøpesenteret

Vi har jobbet i mange år med noen av Europas største kjøpesentre. For å kunne utvikle og forbedre hele tiden, trenger et kjøpesenter å vite blant annet antall besøkende, antall kjøpende kunder og hvordan de besøkende beveger seg på stedet. Her går vi gjennom noen eksempler på alle de spennende mulighetene som finnes når du jobber med besøksregning i et kjøpesenter.

Image by Krisztina Papp
Image by Priscilla Du Preez

Se hvordan besøkende beveger seg

Besøkende beveger seg på forskjellige måter, men det er raskt å identifisere trender. Å ha tilgang til statistisk samlet informasjon om bevegelsesmønstre og besøkte steder er avgjørende for å kunne tilby besøkende en bedre opplevelse i et kjøpesenter. Er det lett nok for den besøkende å finne restaurantdelen? Hvordan påvirker de nye butikkene antall besøkende? I hvilke soner beveger besøkende seg? Hva er kjønnsfordelingen og antall voksne og barn?

Vil du snakke mer med oss? Bestill en demo eller still et spørsmål

Se antall besøkende i sanntid i kjøpesenteret

For et kjøpesenter er det viktig å vite hvor mange som for tiden er inne i senteret. I forbindelse med Covid-19 bruker mange kjøpesentre og butikker nå denne tjenesten. Med vår tjeneste ser brukeren direkte via nettportalen hvor mange besøkende som er inne. For eksempel kan du sette en grense og motta varsler når den er nådd. Informasjonen kan vises på skjermene, eller du kan bruke stopplys ved inngangene. 

Image by Erwan Hesry

This is the optimal solution for our company to meet the safety requirements."

Claudia Blaschke,
Manager Safety, Fa. Breuninger 

Image by Ryoji Iwata

Mål hvor mange som passerer

Tilfangsrate = (Antall besøkende) / (Antall forbipasserende)

For mange kjøpesentre er det viktig å vite hvor mange som passerer utenfor, da får du tilgang til kjøpesenterets tilfangsrate. Med dette nøkkeltallet kan senteret enkelt se hvordan endringer påvirker antall besøkende, det kan være sine egne endringer som skilting, markedsføring eller endringer som gjøres utenfor kjøpesenteret og som påvirker antall forbipasserende.  

Konverterings-rate - prosentandel kjøpende AV besøkende

I tillegg til å måle hvor mange som gikk inn i kjøpesenteret eller gikk forbi, kan det være interessant å finne ut hvor mange besøkende som faktisk kjøpte noe i kjøpesenteret. Dette kalles konverteringsraten. Med dette nøkkeltallet vet du hvilken prosentandel av kjøpesenterets besøkende som faktisk kjøper noe. Å jobbe med konverteringsraten har vist seg å være en veldig effektiv metode for å øke produktiviteten. Gjennom årene har vi sett betydelige inntektsgevinster for butikker som jobber med dette.

Med personalplanleggeren vår kan du f.eks. planlegge personalet basert på data om antall besøkende og planlagt salg i løpet av dagen (mål), og følge opp planlagt opp mot faktisk salg. 

Image by Patrick Tomasso
Image by Brooke Cagle

Mål og samarbeid med butikkene

Veien til et vellykket kjøpesenter er basert på mange faktorer, en ingrediens er samarbeid mellom kjøpesenteret og dets butikker. Enten kan du tilby butikkene rapporter og forbedringsaktiviteter for å øke salget i en butikk, eller så kan du jobbe i tett samarbeid med butikken. Jo nærmere samarbeid mellom alle aktører i kjøpesenteret, jo bedre arbeidsforhold. Ved hjelp av validert informasjon fra Sensorer blir det lettere å ta beslutninger som til slutt skaper bedre butikker og en optimal butikkmiks.

Alt via XPERIO PORTALEN

Via vår webapplikasjon Xperio er det enkelt for brukeren å hente rapporter som viser akkurat dette - per time, dag, uke, måned og år. Det er også lett å se hvilke tider og dager i uken de fleste besøkende kommer til kjøpesenteret. Informasjon om antall besøk og besøksflyt er viktig i forbindelse med etablering av nye butikker og utvikling av eksisterende butikker. 

Staff_planner.png
D50_1407_2.jpg

Digitaliser parkerings-plassen

Vi tilbyr digitale og kostnadseffektive parkeringsløsninger for byer, kommuner. eiendomseiere, kjøpesentre, butikker og parkeringsledelsessektoren.

Høy pålitelighet og GDPR

Teknologien og tjenestene vi bruker har høy pålitelighet og har blitt grundig testet i mange år. Selvfølgelig er personvern sikret og oppfyller alle kravene i GDPR-lovgivningen. WiFi-teknologien vår er unik og den eneste på markedet som Datatilsynet har godkjent.

GDPR.png

NOEN AV VÅRE KUNDER

Vi er heldige å få samarbeide med flere av de beste i bransjen. Her er noen eksempler.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hos oss kan du kjøpe besøksteller eller få et abonnement med fast månedlig avgift hvor alt er inkludert slik at du enkelt kan gjøre besøksanalyser, uten bindingstid eller oppstartgebyr.

person.png
Xovis besöksräknare_IMAS.png

KONTAKT OSS IDAG

Vi gleder oss til å hjelpe deg.