top of page
pexels-karolina-grabowska-4491469.jpg

IMAS Intelligent Forecasting Tool

Øk BUTIKKSALGET OG SPAR PENGER

Verktøyet prognostiserer og optimerer butikken personalinnsats ved å kombinere besøks- og salgsdata. Gå aldri glipp av en salgsmulighet!

Det smarta sättet att driva en butik

PROGNOSTISERING OG OPTIMERING AV BUTIKKENS SALG

IMAS Intelligent Forecasting Tool prognoser og optimerer butikken ved å kombinere besøks- og salgsdata, alt for at butikken skal yte optimalt. Verktøyet planlegger automatisk basert på butikkens planlagte salg og antall besøk. Basert på butikkens konverteringsrate (besøkende som foretar et kjøp), beregner Staff & Sales Forecasting hvor mange ansatte som trengs for å nå dagens salgsmål.

Målet er å få butikken til å prestere på et optimalt nivå, hver uke, dag og time​​

Du kan enkelt snu deg rundt og endre timeplanen selv. Du kan integrere IMAS Staff Planner med dine andre bemanningsverktøy.

planlegge medarbetarna

Produktivitetsrapport medarbeider

HVORFOR BUTIKKER BØR PLANLEGGES BASERT PÅ DATA​

Basert på data fra butikken din kan du maksimere servicenivået når det er stor trafikk i butikken og redusere antall personaltimer når trafikken er lav.

 • Butikker vil bruke alle salgsmuligheter i løpet av dagen​

 • Butikker vil ikke ha unødvendige personalkostnader i løpet av dagen​

 • Identifiser avvik og optimaliser butikken hver uke, dag og time​

Laptop-Xperio.png
staff-productivity.png

MED IMAS STAFF & SALES SALGSPROGNOSE-VERKTØY

 • Ser du antall kunder og antall besøk i butikken

 • Se enkelt hvor mange personaltimer som kreves for å nå salgsmål 

 • Få tilgang til alle historiske data 

 • Gir butikken et enkelt verktøy for administrasjon av bemanning og prognoser

deviations.png

avviksrapport

Business Owner

”verktøyet spiller en veldig viktig rolle i fremtidens detaljhandel”​


Helge Bjørklund, founder and partner at BJØRKLUND​

tidsplan med konverteringSRATEN​​

Med IMAS Intelligent Forecasting Tool skifter vi fokus ved planlegging; fra et budsjett eller en salgsprosent, til i stedet å starte fra butikkens konverteringsrate - hvilken prosentandel av besøkende skal vi selge til i dag for å nå salgsmålene våre.

 • Sikrer optimalt antall personaltimer ned til timen​
   

 • Maksimer servicenivået når det er høy trafikk i butikken og reduser antallet når trafikken er lav​

Det smarta sättet att driva en butik

SLIK FUNGERER DET​

Staff Planner fungerer.jpg

Det smarta sättet att driva en butik

ØK KONVERTERINGSRATEN
MED 3 PROSENTPOENG 

Av erfaring ser vi en gjennomsnittlig økning i konverteringsraten på om lag 3 prosentpoeng når butikken fokuserer på dette.


Eksempel: En butikk har 1200 besøkende per uke
 

 • Konverteringsfrekvensen deres er 14% og tar sikte på å øke den med 3 prosentpoeng til 17%
   

 • Den gjennomsnittlige kunden kjøper for 400 kr
   

 • 36 flere salg per uke gir 14.400 x 52 uker
   

 • =748.800 NKR økning per butikk, på årsbasis.

pexels-andrea-piacquadio-927451.jpg
pexels-karolina-grabowska-4476608.jpg

REDUSER ANTALL PERSONALTIMER ​
MED 3 PROSENTPOENG ​

Verktøyet bruker data fra kundetellerne og lagrer salg og planlegger nøyaktig hvor mange personaltimer som trengs for å nå salgsmålene dine

Eksempel: En butikk har 400 åpningstider per uke

 • 12 personaltimer x 52 uker = er 624 personaltimer mindre på årsbasis. 
   

 • Hva blir sparepengene dine?

Det smarta sättet att driva en butik

aldri glipp av en mulighet til å optimalisere butikkens ressurser

Med IMAS Intelligent Forecasting Tool kan du spore salg per butikk og ansatte, har butikken nådd målene, hvordan går det med det enkelte salget og hvordan ser teamets salg ut? Hvordan kan vi lære og finne mer effektive måter å gjøre arbeidet på?

Verktøyet skal være et grunnlag for både ledere og ansatte. De som lykkes med å involvere de ansatte i Staff Planner og bruke det som et verktøy for å identifisere avvik og på den måten selge mer eller spare personaltimer vil bli vinnere på sikt.

Grocery Store Staff

Xperio Portal

På vår Xperio portal er det enkelt for brukeren å produsere rapporter med besøksstatistikk etter time, dag, uke, måned og år. Det er også lett å se hvilke tider og hverdager de fleste besøkende kommer til butikken.

Åpent API

Xperio har et veldokumentert API med mulighet for å koble til dine egne applikasjoner for å hente og sende data til og fra systemer.

Staff planner Xperio.png

hva kundene våre sier

VIDEO

Shaping Gold Ring

“Det geniale med dette planleggingsverktøyet er at du enkelt kan oppdage og arbeide med avvik og bruke dem i planleggingsfasen i ditt daglige arbeid".

"Personalet vårt skal føle en konkurranseånd når de er på jobb, det er atmosfæren vi ønsker å oppnå og vi ønsker å komme dit ved hjelp av validerte data fra kundetellerne"

Hege Svensson, Team Manager Bjørklund 

dette verktøyet vil revolusjonere detaljhandelen

Bestill en presentasjon i dag. Vi gleder oss til å hjelpe deg. 

bottom of page