Business Woman with Laptop

Staff Planner

"Personalplanleggingsverktøy spiller en veldig viktig rolle i fremtidens detaljhandel"
Helge Bjørklund, Founder and Partner at BJØRKLUND

Det smarta sättet att driva en butik

Se nøyaktig hvor mange som trengs i butikken 

En av de største kostnadene for en butikk er lønn, så det er ekstra viktig å kunne optimalisere slik at det ikke er for mange ansatte i butikken, men heller ikke for få. 

Basert på data fra butikken din, kan du maksimere servicenivået når det er stor trafikk i butikken og redusere antallet når trafikken er lav. 

Business Owner

Det smarta sättet att driva en butik

Personal-planlEgGINGPlanlegg og optimaliser hver butikk 

IMAS Staff Planner er utviklet for å få en butikk til å prestere optimalt, hver dag, hele året. Med personalplanleggeren vår planlegger du enkelt bemanningen basert på ditt planlagte salg og butikkens konverteringsrate, dvs. hvor mange av de som kommer inn i butikken som foretar et kjøp, og dine planlagte salg for dagen (basert på historisk salg time for time).

Systemet samler automatisk inn data fra kundetellere og kasseapparater og lager en foreslått bemanningsplan for at salgsmålene dine skal oppnås. Du kan enkelt snu deg rundt og endre timeplanen selv. Personalet kan via en app (for eksempel integrert med Kronos) se timeplanen for de kommende dagene / ukene / månedene. 

Shoe Boutique

Økt salg per

år / butikk 

Conversion_rate_kr.gif

Hva betyr 1% høyere konverterings-rate for butikken din? 

Her er et beregningseksempel for en butikk som har 1200 besøkende i en uke. Konverteringsraten er 16%, og de tar sikte på å øke den med 1% til 17%. M.a.o. de vil selge til 1% flere av de besøkende i butikken. Gjennomsnittlig kunde kjøper for 400 NOK. Vi antar i denne beregningen at denne uken er lik en gjennomsnittsuke i løpet av året. 

 

En økt konverteringsrate på 1% er 12 flere salg per uke (1% av 1200 besøkende), dette gir 12 x 400 (gjennomsnittlig salgsverdi) = 4800 x 52 uker = 249 600 NOK økning i denne butikken per år. 

 

Erfaringsmessig ser vi en gjennomsnittlig økning i konverteringsraten på ca 3% når butikken fokuserer på dette. 

Fashion Store Clerk

Se hvordan ansatte presterer og inkluder dem 

Med IMAS personalplanlegger ser du også hvordan de ansatte presterer og selger, har de nådd målene? Hvordan kan vi sammen forbedre og hjelpe dem med å lykkes neste uke? 

 

Planleggingsverktøyet skal sees på som et verktøy for både ledere og ansatte. De som lykkes med å involvere de ansatte i salgsmålene og kan bruke dem som et verktøy for å utvikle butikken og butikkpersonalet vil lykkes best på sikt. 

  • Med IMAS ’nye personellplanlegger kan du se nøyaktig når og hvor mange ansatte som trengs i butikken. 

  • Planlegg ansatte per time basert på kundestrøm og planlagt salg (konverteringsrate)

  • Enkel å administrere 

  • Muligheter for å koble til andre systemer for å f.eks. måle eksakt salg per selger.  
     

Høres dette interessant ut? Bestill en demo eller still et spørsmål

hva kundene våre sier

Image by Nadine Shaabana

“Det geniale med dette planleggingsverktøyet er at du enkelt kan oppdage og arbeide med avvik og bruke dem i planleggingsfasen i ditt daglige arbeid".

"Personalet vårt skal føle en konkurranseånd når de er på jobb, det er atmosfæren vi ønsker å oppnå og vi ønsker å komme dit ved hjelp av validerte data fra kundetellerne"

Hege Svensson, Team Manager Bjørklund 

dette verktøyet vil revolusjonere detaljhandelen

Bestill en presentasjon i dag. Vi gleder oss til å hjelpe deg.