Image by Michal Matlon

IMAS Rådgivning

Besøkstallene er som poteten, kan brukes på mange ulike måter

Alle senterledere vil gjerne bli bedre, men vet ikke alltid hvordan. Besøkstallene kan by på mange mulige muligheter. Besøkstallene er den raskest og mest presise måleren av sentersuksess. Du kan avgrense utfordringene og angripe dem systematisk. Du ser endringer med en gang, og du kan derfor se effekten av tiltakene dine umiddelbart. Du kan eksperimentere og lære.

Besøkstallene er på den annen side stabile og forutsigbare, det gir deg muligheten til å utnytte knappe ressurser på best mulig måte. Enten det gjelder bemanning, unngå trengsel eller planlegge tiltak. Det du måler blir gjort. 

 

Et kjøpesentersenter kan ha kundetellere i tre lag. Det ytterste laget er skalltellere. De som måler hvor mange besøkende som er på senteret til en hver tid. Det neste laget er sonetellere. De kartlegger hvordan kundene beveger seg rundt i senteret. Det siste laget er butikktellere som måler kunder i butikk. Det kan bli enda sterkere om kobles mot kassesystemet. 

Image by Krisztina Papp
Image by Priscilla Du Preez

Bruk kundetallene for å planlegge og forbedre

Kundetall er knallhard valuta for kjøpesenteret. Det brukes til å lokke nye butikker, salg til pop-up og generere medieinntekter.

Her er tre andre bruksområder:

  • Detaljerte kundetall kan hjelpe butikkene med optimal bemanning og planlegging av gjøremål. Det gjelder også for senterdrift.

  • Med kundetall ser du effekten av markedsføringen din og kan tilpasse tilbud og timing. Det kan gi kontinuerlig forbedring.

  • Du kan styre mot spredning og planlegge for storinnrykk.

Bruk kundetallene for å forbedre kundeflyt

Ethvert kjøpesenter har varme og kalde soner. Det er områder med mye besøkende, men andre er nesten er tomme. Om du har sonetellere har du et virkemiddel for spre trafikken bedre. Vet du hvor mange det er i en sone, kan du iverksette målrettede tiltak i svake soner. Du kan skape trafikkdrivere og fjerne barrierer. Og se hva som virker. Da har du et verktøy for kontinuerlig forbedring. Der du utnytter dynamikken som ankerbutikkene skaper til å forbedre kundeflyt og dermed hjelpe alle butikkene til å ta ut sitt potensial.

Image by Heidi Fin
Image by Blake Wisz

Bruk kundetallene til å forbedre kundereisen

Måler du butikkene har du på plass alle trinnene i kundereisen. Du finner flaskehalser og kan hjelpe dine butikker til å bli den beste versjon av seg selv. Du får se hva som er en bra prestasjon, du får se hva som er den enkelte butikks svake og sterke sider. Og kan iverksette tiltak og måle om det virker. Alle har nytte av at en butikk gradvis blir bedre og lykkes. Om butikkene ikke lykkes, kan resultatet bli nedleggelse, konkurs og ledighet. Og mye innsats for å få på plass en ny leietakere som kanskje lider samme skjebne.

NOEN AV VÅRE KUNDER

Vi er heldige å få samarbeide med flere av de beste i bransjen. Her er noen eksempler.

Er du interessert i Imas Rådgivning?

Kontakt oss så forteller vi deg mer.