Image by Peter Nguyen

Hvordan WIFI-teknologi fungerer

Hvis du har store områder og vil måle på steder med mange besøkende, er besøksregningen med WIFI et godt valg. Teknologien brukes av mange bysentre og kjøpesentre, men også av enkeltbutikker.

Hvis du f.eks. allerede har et eksisterende WIFI-nettverk installert og vil telle antall besøkende og følge bevegelsesmønstre er WIFI-teknologi et veldig interessant alternativ. Hvis du ikke har et WIFI-nettverk, eller trenger å utvide det eksisterende, kan du enkelt sette opp ett ved hjelp av våre værbeskyttede 4G-rutere som fungerer like bra innendørs som utendørs.

Sensor Wifi

GDPR.png

WIFI-teknologien vi bruker er unik og den eneste på markedet som det SVENSKE datatilsynet har godkjent.

HVORDAN måler du besøkende ved hjelp av WIFi?

Når vi måler og analyserer besøksstatistikk og besøksflyt, bruker vi enten besøksteller (kundeteller) som enkelt settes opp i taket, eller via trådløse nettverk som fanger anonymiserte WIFI-signaler fra mobiler. Begge teknikkene er godt prøvet og har høy pålitelighet.

Hvilken teknologi du velger, avhenger av hva du vil måle og hvordan forholdene er på plassen. Det kan være at teknologiene utfyller hverandre på en optimal måte.

Hvordan WIFI-teknologi fungerer

1

Ved hjelp av ny teknologi kan vi i dag enkelt måle store besøkstrømmer ved å fange anonyme WIFI-signaler fra for eksempel smarte mobiltelefoner. Teknologien, som kommer fra selskapet Bumbeelabs, er basert på over 10 års forskning og er nøye testet og validert. Hvis du har et eksisterende trådløst nettverk, kan du med stor sannsynlighet komme i gang med målingen umiddelbart uten å måtte utføre noen installasjoner.

Fordeler wifi

  • Måler store besøkstrømmer

  • Bruk eksisterende WiFi-nettverk og kom i gang med en gang 

  • Enkelt å telle og følge besøkende

Det høres bra ut. Jeg er interessert

Image by Mika Baumeister

2

Hopp over installasjonen

Hvis det allerede er et WIFI-nettverk fra en av de største leverandørene, er sjansen stor for at du umiddelbart kan komme i gang og måle de besøkende uten å måtte gjøre noen installasjoner. Hvis du ikke har et WIFI-nettverk, eller trenger å utvide det eksisterende, kan du enkelt sette opp en ved hjelp av våre værbeskyttede 4G-rutere som fungerer like bra innendørs som utendørs.

3

En statistisk tilnærming

Antall besøkende som bruker WIFI-nettverk har en statistisk tilnærming og fungerer på samme måte som en meningsmåling - dette betyr at du ikke spør alle, men nok folk til å utgjøre et representativt utvalg. Systemet er basert på en kontrolltelling på stedet og forskjellige filtre (RSSI, etc.) danner deretter grunnlaget for beregningen.  

Image by Rodion Kutsaev

4

GDPR-sikret: Enkel og sikker teknologi

Det anslås at om lag 85% av befolkningen har WIFI aktivert i mobilen. Når den er slått på, sender den ut ping 6-15 ganger i minuttet for å søke etter tilgjengelige nettverk. Signalene registreres og sendes til serverne og tolkes deretter på nytt som unike besøkende. Den eneste informasjonen som er lagret, er telefonens posisjon, og alle personlige data slettes i løpet av få mikrosekunder. Les mer om hvordan GDPR fungerer lenger ned. 

5

Kunnskap for bedre beslutnings-grunnlag

Når du får tilgang til informasjon om hvordan den besøkende beveger seg i et miljø, får du bedre muligheter til å øke kvaliteten på besøket. Kunnskap om besøksflyt gir også et mer nøyaktig bilde av verdien til etablissementets beliggenhet. Mange bysentre, kjøpesentre, flyplasser, kafeer og restauranter bruker systemet og kan for eksempel se hvor lenge en besøkende blir og hvordan de beveger seg fra de ankommer til de forlater området.

Image by Ryoji Iwata
Image by Kamil Tatol
GDPR.png

6

Personvern er beskyttet under GDPR

Ingen informasjon om individuelle besøkende lagres, men alt som er logget er tid og koordinater. Du kan være trygg på at systemene vi bruker beskytter personvernet ditt og overholder alle kravene som følger med GDPR. Denne teknologien ble godkjent av det svenske datatilsynet i 2015. Teknologien er unik og den eneste på markedet som oppfyller Datatilsynets krav. 

 

NOEN AV VÅRE KUNDER

Vi er heldige å få samarbeide med flere av de beste i bransjen. Her er noen eksempler.

XPERIO

Åpen

API

Xperio - IMAS webbportal

Gjennom vår Xperio-nettapplikasjon er det enkelt for brukeren å produsere rapporter med besøksstatistikk etter time, dag, uke, måned og år. Det er også lett å se hvilke tider og hverdager de fleste besøkende kommer til butikken.

 

Åpent API

Xperio har et veldokumentert API med mulighet for å koble til dine egne applikasjoner for å hente og sende data til og fra systemer.

KONTAKT OSS IDAG

Vi gleder oss til å hjelpe deg.