top of page

Kombiner teknologier og få mer ut av besøkstallene

Oppdatert: 23. aug. 2023

IMAS Group tilbyr ulike typer teknologier for å samle informasjon om hvordan og når folk beveger seg. Teknologiene har ulike egenskaper og fordeler og her ønsker vi å fremheve mulighetene når du kombinerer hoved teknologiene våre, det vil si besøkstelling ved hjelp av WiFi og 3D/AI-sensorer. Ved å kombinere teknologiene styrker vi besøkstellingssystemet og kan få dypere innsikt i atferden til besøkende og kunder.

WiFi: Samle inn store mengder data på en kostnadseffektiv måte

Med WiFi-teknologi brukes WiFi-nettverk og tilgangspunkter. Mange steder kan eksisterende nettverk brukes, noe som reduserer behovet for fysisk installasjon og reduserer kostnadene. Ved å analysere signaler fra mobile enheter kan bedrifter raskt få tilgang til data som antall besøkende, besøksflyt og oppholdstider til en betydelig lavere kostnad sammenlignet med å velge en fullstendig sensorbasert løsning.


Fordeler med WiFi-måling:

  • Kostnadseffektive og store områder: Bruk eksisterende WiFi-nettverk og samle inn data over store områder, mange steder er det ikke nødvendig med ny maskinvare, noe som resulterer i lavere kostnader.

  • Utvidede Key Performance Indicators (KPIs): Få tilgang til nye KPIer som unike besøkende, hvor lenge besøkende oppholder seg og korrelasjon mellom ulike soner

  • Anonym datainnsamling: Teknologien, basert på over 10 års forskning, samler anonymt inn WiFi-signaler fra mobiltelefoner. Med vår løsning kan du føle deg trygg på at GDPR-kravene følges, teknologien er godkjent av det svenske datatilsynet.


3D/AI-sensorer: nøyaktige data og demografisk innsikt

Med 3D/AI-sensorer kan data om antall besøkende samles inn med svært høy presisjon. I tillegg til å samle inn data om antall besøkende, kan sensoren gi demografisk innsikt som kjønn og alder.


Fordeler med AI/3D-sensorer:

  • Nøyaktige data: Samle inn nøyaktige besøksdata for å forstå kundestrøm, beleggsgrad og populære områder i lokalene dine.

  • Verdifull demografisk innsikt: Finn ut mer om de besøkende, hvor stor prosentandel er voksne, barn, kvinner eller menn.

Kombiner teknologiene og få et kraftigere besøkstelling system

Ved å kombinere teknologiene kan man bruke teknikkens styrke og på den måten få synergier som ellers ikke hadde vært mulig. Via WiFi-nettverket får besøkstelesystemet tilgang til en stor mengde besøksdata, noe som gir en god oversikt over antall besøkende. Du får også en meget god forståelse for besøksstrømmer og hvordan de ulike sonene brukes.


AI/3D-sensorer er montert på en rekke utvalgte områder og gir besøkende tellesystemet kalibreringsdata på antall forbipasserende, noe som øker systemets nøyaktighet. Sensorene samler også inn demografisk informasjon som kjønn og alder.


Fordeler med en kombinert løsning for antall besøkende:

  • Mer innsikt: Få en 360-graders oversikt over kundeadferd, ved å kombinere WiFi-data med presis trafikkanalyse fra 3D/AI-besøkstellere.

  • Forbedret nøyaktighet: Verifiser og kombiner besøksdata fra flere kilder for større nøyaktighet og pålitelighet.

  • Handlingsbare anbefalinger: Bruk den kombinerte informasjonen og få konkrete anbefalinger og optimaliser virksomheten din.

Det er altså ved å kombinere teknologiene du kan dra nytte av de reelle synergiene, og på en kostnadseffektiv måte få mer besøksdata.


Kontakt oss for å høre mer om løsningen vår og hvordan vi kan hjelpe deg med å maksimere antall besøkende.


Comments


bottom of page