top of page
  • IMAS

Ny bytelling i Arendal og Haugesund


Byene Arendal og Haugesund starter fra og med Januar 2019 å måle besøksflyten i bykjernen.

I Arendal er det kommunen som eier prosjektet, mens i Haugesund er det gårdeierne som måler trafikk ved eiendommene.

Arendal sentrum er delt i soner hvor vi gir data om unike besøkere, gjentagne besøk, oppholdstid, gangveier og syklister kontra gående, alt ved hjelp av WiFi teknologi.

Dette vil gi verdifull informasjon både for kommune og handelsnæringen!


Arendal by - bilde tatt av: Karl Ragnar Gjertsen - Kilde:Wikipedia

Arendal


Haugesund - Copyright VisitHaugesund

Haugesund

Bilder copyright Karl Ragnar Gjertsen og VisitHaugesund

bottom of page