• IMAS

Ny bytelling i Arendal og Haugesund


Byene Arendal og Haugesund starter fra og med Januar 2019 å måle besøksflyten i bykjernen.

I Arendal er det kommunen som eier prosjektet, mens i Haugesund er det gårdeierne som måler trafikk ved eiendommene.

Arendal sentrum er delt i soner hvor vi gir data om unike besøkere, gjentagne besøk, oppholdstid, gangveier og syklister kontra gående, alt ved hjelp av WiFi teknologi.

Dette vil gi verdifull informasjon både for kommune og handelsnæringen!


Arendal


Haugesund

Bilder copyright Karl Ragnar Gjertsen og VisitHaugesund

#sonemåling #trafikkflyt #bytelling #besøksflyt #oppholdstid #kundetelling

SITEMAP
KONTAKT

IMAS AS

Dynamitveien 11
1400 Ski, Norge

Telefon: ​
+47 64 86 20 40

Org.nr. 953 263 866

BESØK OSS OGSÅ PÅ:
  • LinkedIn Social Icon

© 2020 IMAS - Integrated Marketing & Analysis Systems Norge AS Xperio Portal