top of page
  • IMAS

"State of the art" butikksdrift med IMAS


IMAS forbedrer shoppingopplevelsen for mer enn 50.000.000 besøkende per dag. ECE er nå helt avhengig av besøksdata fra IMAS kundetellere, for å få innsikt om sine besøkende, slik at de er i stand til å produsere rapporter og utvikle helhetlige analyser av sine kjøpesentre. I tillegg må IMAS gi rask støtte med kort varsel for å møte følgende utfordringer:

  • Kontinuerlig leverer nøyaktige analyser av høy kvalitet

  • Gi rask og effektiv støtte

  • Plattform for å gi omfattende rapporter og analyser av besøkende og produktivitet.

State of the art 3D-sensorene fra Xovis som garanterer en nøyaktighet på opp til 99%*. Den samlede besøksstatistikken er visualisert i IMAS sin webportal Xperio. Xperio gir ledelsen følgende innsikt:

  • Nøyaktig mengde mennesker i et bestemt område

  • Høyden på besøkende: fordelt på barn og voksne som besøker

  • Resultater som kan gjøres fra utsiden

  • Webportal som administrerer data fra mange forskjellige kilder

  • Varme og kalde soner i kjøpesentre basert på antall besøkende

  • Spesiaiutviklede rapporter skreddersydd for ECEs internrapportering,

Sitat fra ECE Prosjektleder: "Det er lett å kommunisere med IMAS og de har svært korte responstider. IMAS er dedikert og pragmatisk i sin tilnærming og hjelpe oss med de utfordringer vi står overfor. Jeg må også nevne at IMAS er svært nyskapende når det gjelder å utvikle nye rapporter og måter å samle inn data for oss"

bottom of page