top of page

Besøkstelling i byer: "Vi driver Fredrikstad sentrum på samme måte som et kjøpesenter"

Oppdatert: 11. mar. 2021

I Fredrikstad er tilgjengeligheten av informasjon om antall besøkende og handlemønstre en naturlig del av det daglige arbeidet med å forbedre hverdagen for butikkeiere og besøkende i byen. - Vi vet i dag om det vi gjør er riktig eller galt i vårt arbeide for å skape et enda bedre sentrum, sier Line Jeppesen, som er senterleder i Fredrikstad Næringsforening.


I 2015, som en av de første byene i Norden, investerte Fredrikstads Næringsforening i å skaffe pålitelig informasjon om antall mennesker som besøker byen. Seks besøkstellere ble installert og data om antall besøkende begynte å strømme inn. I dag har systemet vokst, og bruker både 3D-kameraer og WIFI-teknologi.


- I dag har vi 18 besøkstellere installert og dekker hele sentrum. Vi vet nøyaktig hvor mange som passerer inn og ut av byen og hvor de beveger seg.


Line forteller at Fredrikstad jobber med besøkstellere på samme måte som et moderne kjøpesenter gjør.


- Vi driver vårt sentrum på samme måte som et kjøpesenter. Takket være informasjon om antall besøkende og handlemønster, får vi faktabasert kunnskap, noe som gir oss enklere dialog med butikkeierne. Vi slipper ganske enkelt dårlige diskusjoner som tar tid og gir ingenting for alle parter.


I tillegg til ett godt samarbeide, kvalitetssikrer Fredrikstad samtidig sitt eget arbeide. Informasjonen presenteres på en enkel måte via IMAS-portalen Xperio.


- Vi kan måle oss selv og se direkte om aktivitetene vi gjør tiltrekker flere besøkende til sentrum eller ikke. Hver uke blir rapporter sendt til interessenter og beslutningstakere.


Byen / kommunen prøvde gratis bussreiser i 3 måneder og fikk direkte tall for hvordan det påvirket besøksstrømmen i sentrum.


Line sier at det er flere og flere byer som analyserer antall besøk og bevegelsesmønstre.


- Mange ønsker opplæring i dette og i dag er det forståelse for de store fordelene som kommer når du begynner å bruke informasjonen i det daglige arbeidet ditt, avslutter Line.


Comments


bottom of page