Røa Torg installerte besøkstelling, real time og omsetningsregistrering

Røa Torg i Oslo har valgt å telle sine besøkende i real time ved hjelp av besøksteller fra IMAS. I tillegg har Røa Torg valgt å benytte IMAS’ løsning for omsetningsregistrering (IBS) av POS data fra butikkene som rapporteres til senterledelsen. Løsningen leveres uten bindings tid og oppstarts gebyr.

Besøkstelling og omsetningsregistrering gir nye muligheter for kjøpesentre. Illustrasjon Røa Torg

Røa Torg var tidlig i byggefasen klar over at de ønsket kundetelling og fikk prosjektert inn en egen nettverksløsning i senteret for kundetelling. Etter installering av sensorer med den nyeste teknologien innen besøkstelling, kan Røa Torg nå måle antall besøkende inn og ut av senteret i real time.

- Besøkstelling med real time er en stor trygghet for både ansatte og besøkende i Røa Torg, da du alltid vet hvor mange som er inne i lokalene, sier Gry Eklund Strat, markedssjef Røa Torg.


Det er også spesielt viktig i disse dager hvor vi opplever varierende restriksjoner mht. hvor mange kunder som er tillatt å være inne i en butikk eller ett senter.


Besøkstelling og omsetningsregistrering gir nye muligheter for kjøpesentre

Når du kombinerer besøkstelling med omsetningsregistrering (IBS), åpner du for helt nye muligheter å kunne følge opp andelen besøkende i kjøpesenteret eller butikken som faktisk kjøpte noe (antall kvitteringer/kunder).


- Du kan gjøre bedre og dypere analyser av besøks- og kjøpsatferd. Du kan også måle konverteringsraten og dermed se hvordan endringene du for eksempel fysisk gjør i butikken kan påvirke salget. Det er et uvurderlig verktøy for både kjøpesentre og butikker, sier Edward H. Valholm, Key Account Manager IMAS Norway.

Her kan du lese mer om IMAS besøkstelling


Veiledning: Konverter besøkende til kunder


Om Røa Torg


Om IMAS Group

I over 30 år har vi hjulpet butikker, kjøpesentre og offentlige aktører med å samle inn og forstå informasjon om sine kunder og besøkende. Informasjonen kommer fra besøksteller, forretningssystemer og andre datakilder. IMAS er en av de ledende aktørene i Europa når det gjelder besøkstelling, og har i dag kontorer i Tyskland, India, Thailand og Indonesia.