top of page

Norges største ur- og gullsmed investerer i personalplanlegging basert på besøk og salg

BJØRKLUND er Norges største klokke- og gullsmedkjede og har de siste årene satset mye på effektive IT-løsninger, besøksteller og ulike konverteringsmål for å øke lønnsomheten. Kjeden tester nå et helt nytt personalplanleggingsverktøy som bemanner basert på antall besøk og salgsstatistikk, et verktøy som er revolusjonerende på mange måter.

BJØRKLUND kjeden ble etablert i 1992 av Urmaker Helge Bjørklund, som den dag i dag er aktiv bidragsyter i kjeden.


- For å lykkes som kjede må det gjøres i forståelse og godt samarbeide med de som er nærmest kunden ute i hver butikk, berättar Helge.


Høsten 2020 har IMAS tatt inn kjedens egenutviklede verktøy som en del av sitt retail program. Nå er det ikke lenger bare et XL verktøy utviklet av Helge Bjørklund men et verktøy integrert mot alle andre rapporter i IMAS (som antall besøk, besøksflyt, demografi etc.)


BJØRKLUND kjører nå en test på utvalgte butikker hvor man setter opp bemanningsplan/vaktlister tilpasset antall besøkende i og utenfor butikk, for på den måten kunne måle tilfangsrate, tilpasse tilgjengelighetsraten og måle konverteringsraten.


- Resultatet ser så langt veldig bra ut. I dag vet vi hvor mange som går utenfor og inn i vår butikk og som handler. Butikkens medarbeidere kjenner grunnlaget for oppsatte bemanningsplan, og kan derigjennom planlegge inn de fleste andre arbeidsoppgaver som er i en butikk, forklarer Helge.


BJØRKLUND har nå i utvikling en rapport som viser oppnådd mot planlagt salg.

- Gjennom den vil vi få et avviksverktøy mot det planlagte, som igjen vil være til stor hjelp i kjedens utviklingsprogram for butikkenes medarbeidere. Det er på mange måter ett revolusjonerende verktøy sier Helge.


Helge Bjørklund har selv rundt 20 års befaring som selger ute i butikk, noe som tydelig kommer frem i kjedens salgs og effektivitetsrapporter. BJØRKLUND kjeden har i mange år sammen med butikkenes medarbeidere utviklet et verktøy i XL for måling av besøk og effektivitet i butikk.


- For noen år siden ble utviklingsprosessen kjørt i tett samarbeide med IMAS som oppdaterte verktøyet med nødvendige besøkstall, og hjalp til med å videreutvikle verktøyet.


Helge’s egen erfaring som selger, sier at en butikk-dag med for mange som står og venter på kunden blir en kjedelig og dårlig dag for alle.


- For å få en balansert god og lønnsom butikkhverdag må planleggingsverktøyet brukes i kombinasjon med sunn fornuft. For mange eller for få medarbeidere på jobb kan være like galt.


Fakta om BJØRKLUND

Kjeden ble etablert i 1992 av Urmaker Helge Bjørklund, som den dag i dag er aktiv bidragsyter i kjeden. Ur og gullsmedbransjen er en kapitalkrevende håndverksbransje som ifølge Helge Bjørklund krever en god og effektiv driftsorganisasjon og dyktige medarbeidere.


BJØRKLUND kjeden er en franchisekjede, men har også et antall kjede eide butikker.

Alle butikkene er organisert gjennom et kjedekontor som eies og styres av BJØRKLUND NORGE A/S.


Kjedekontoret dekker alle kjedebutikkenes daglige behov innenfor drift, IT, logistikk sentralverksted etc. Kjeden har også egen nettbutikk.


Comments


bottom of page