top of page

Hvorfor WiFi-teknologi en "game-changer" for besøkstelling

For å forbedre virksomheten din, må du forstå hvordan kunder og besøkende samhandler med det fysiske rommet. Besøksdata, for eksempel antall besøkende som kommer inn i en butikk, gir verdifull innsikt i kundeatferd. Men tradisjonelle metoder for å samle inn denne informasjonen, såkalte sensorbaserte løsninger, kan bli for dyre dersom man ønsker å dekke store områder og enkelt forstå hvordan besøkende beveger seg. Ved hjelp av WiFi-teknologi kan besøksdata samles inn på en mer kostnadseffektiv måte og trender kan raskt identifiseres.

Den nye WiFi-teknologien gjør det mulig for butikker og bedrifter å samle inn besøksdata ved å fange opp anonyme Wi-Fi-signaler fra mobiltelefoner. Ved å gjøre det kan den som analyserer informasjonen raskt identifisere mønstre i atferden til besøkende og kunder, for eksempel antall besøkende, konverteringsrate, ruter og hvor lenge de oppholder seg på ulike steder. I tillegg kan kostnadene for denne teknologien være opptil 50 % lavere sammenlignet med en tradisjonell sensorbasert løsning, noe som gjør den til et mer tilgjengelig alternativ for både små og store bedrifter.


Bruk ditt eksisterende WiFi-nettverk

En av de største fordelene med WiFi-teknologi er at du kan bruke ditt eksisterende WiFi-nettverk til å samle inn nødvendige besøksdata. Hvis du har et eksisterende WiFi-nettverk installert fra Aruba, Huawei, Cisco eller Ruckus, er sjansen stor for at du kan bruke nettverket ditt til å samle inn data uten å måtte gjøre noen installasjoner. Dette betyr at du umiddelbart kan begynne å samle inn verdifull informasjon, uten omfattende investeringer.


For virksomheter som ikke har et eksisterende WiFi-nettverk, kan tilgangspunkter legges til for å dekke området, men betydelig færre sammenlignet med bruk av tradisjonelle sensorer alene. Teknologien er basert på over 10 års akademisk forskning og bygget for GDPR-krav.


Identifiser raskt trender

Ved å bruke denne nye WiFi-teknologien til å samle inn besøksdata, kan bedrifter raskt identifisere trender og få en bedre forståelse av hvordan besøkende og kunder beveger seg og hvordan de handler. Informasjonen kan hjelpe bedrifter med å optimalisere butikkoppsettet, produktplassering og markedsføringstiltak, og dermed forbedre kundetilfredsheten og øke salget uten å investere for store beløp i ny teknologi.


WiFi-besøksdata er en game-changer for bedrifter

Oppsummert kan vi slå fast at den nye WiFi-teknologien drastisk kan redusere kostnadene ved innsamling av besøks- og salgsdata. Ved å fange opp anonyme WiFi-signaler fra mobiltelefoner kan du raskt og kostnadseffektivt identifisere mønstre og trender i atferden til besøkende og kunder. Informasjonen kan for eksempel brukes til å optimalisere butikkoppsett, produktplassering og markedsføringstiltak, noe som legger forholdene til rette for optimalisering og effektivisering. Ettersom teknologien er basert på over 10 års akademisk forskning og støtter GDPR-krav, er den en pålitelig og nyttig løsning for både store og små bedrifter.


Kontakt oss hvis det høres interessant ut. Vi ser frem til å hjelpe deg med å samle besøksdata mer effektivt.
Comments


bottom of page