top of page

Hvorfor forhandlere blir vinnere når vi kombinerer salgs- og besøksdata

Oppdatert: 24. aug. 2022

I dette blogginnlegget gjennomgår vi hvorfor butikker, kjøpesentre og offentlige institusjoner trenger å vite hvor mange besøkende de har og hvorfor salgsdata kombinert med besøksdata er en vinner selv på den fysiske arenaen.

Interessen for å samle informasjon om antall besøkende har økt dramatisk de siste 30 årene. Da vi i IMAS begynte å telle folk og kunder på 90-tallet, brukte vi radarsensorer. I dag er det andre teknologier som dominerer tellingen av besøkende, som WiFi-teknologi og kamerasensorer med intelligente AI-funksjoner.


Det grunnleggende om besøkstelling og detaljhandel er det samme

Selv om teknologien ser litt annerledes ut i dag, er det grunnleggende for å lykkes med besøkstall i detaljhandelen de samme: Finn ut trafikken til butikken, samle inn data fra kassene, analyser informasjonen, lag prognoser og prøv deretter å identifisere avvik. Gjør vi det, vil vi klare salget i butikken på en helt annen måte.


Forutsi trafikken til butikken med svært høy sannsynlighet

Med denne informasjonen tilgjengelig kan du begynne å analysere trafikk og salg time for time. I nær fremtid vil vi mest sannsynlig kunne forutsi hvor mye trafikk som kommer inn i butikken time for time, dag for dag.


prognose butikkens konverteringsfrekvens

Når vi samtidig tar og bruker salget fra kassene, vil vi nå kunne lage prognoser for hvordan salget vil se ut, time for time i butikken. Vi vil kunne se hvor stor andel av de besøkende som foretar et kjøp, altså butikkens konverteringsrate.


Besøkene og kjøpene skjer i forutsigbare mønstre

Hver uke vil omtrent samme prosentandel besøke butikken. Besøksnivået kan variere noe fra uke til uke, og sesongvariasjoner vil også påvirke totalen, men ukedagene vil være relativt like.


Vi vil også finne at den samme regulariteten viser seg når vi ser på statistikken pr. tid. Andelen vil ikke alltid være den samme, men stabil nok til at vi kan lage virkelig gode prognoser. Det samme gjelder konverteringsraten, vi vil raskt kunne identifisere mønstre her.


Slik tar du kontroll over salg i butikk – en trinnvis veiledning til detaljhandel

Nå som vi kjenner vår kundebase og salgsandel. Hva gjør vi med det? Hvordan forbedrer vi salg og konverteringsfrekvens? Les mer i vår detaljistguide om hvordan vi konverterer besøkende til kjøpende kunder.


OM IMAS

IMAS gir kjøpesentre, butikker, butikkjeder, byer og offentlige aktører informasjon om antall besøkende, bevegelsesmønstre og mer avansert statistikk om kjønn, alder og lengde på oppholdet. Hos oss kan du kjøpe kundeteller eller få et abonnement med fast månedlig avgift hvor alt er inkludert slik at du enkelt kan gjøre besøksanalyser, uten bindingstid eller oppstartgebyr.Comments


bottom of page