top of page

Hvordan tenker bransjen rundt omkring i Europa?

Vi forsøker og dele litt av erfaringene vi gjør rundt om i Europa og selv om ingen andre er på nivå med EC Dahl og KLP når det gjelder komplett senter management, så finnes det tendenser utenfor Norges grenser som er vel verdt å legge merke til.


Photo by Dieter de Vroomen on Unsplash

Mall of Switzerland, vi har beskrevet det største prestisjeprosjektet i Europa før hvor IMAS leverte en løsning relativ identisk med Emporia løsningen men tok kundetracking enda ett skritt videre. Man ønsker å vite bevegelsesmønster og oppholdstid i senterets etasjer, soner og i senterets butikker, slik at man kan skreddersy aktiviteter og tilbud. IMAS løste dette med sine nye 3Dsensorer og Xperio plattformen. Siste vi har levert i 2019 er vår parkeringspakke med bilskiltgjennkjenning og ledig plass anvisning. Vi har nå en egenutviklet parkeringspakke med hærverk sikre plass sensorer, anvisninger og bilskilt gjenkjenning.


Det viser seg at problemstillingene til senterlederne er overalt lik i verden. Man har alltid noen som mener at deres beliggenhet i senteret ikke genererer besøk, og istedenfor å svi av masse energi på diskusjoner som egentlig ingen vinner, så måler man og får kunnskap om kundebelegget i de forskjellige deler av senteret. Mang en senterleder har spart seg for mye ergrelser etter å ha fakta på bordet om besøks strukturen i senteret.


Tracking har Nordstan i Gøteborg også vært opptatt av. Med sine rundt 36 millioner besøkende pr. år er det ett av Europas best besøkte senter. Nordstan har dratt det enda lenger da de vil ha alle data i real time, både av sikkerhets hensyn og kundeflyt hensyn. Intern målingen løser vi med 6 sensorer som dekker 600 kvadratmeter og leverer data på minuttbasis med direkte avdekning av kundeflyten i senteret. Nordstans data integreres med Femmans data som er ett senter i senteret. Veldig spennende konstellasjon. Vi har sett en tendens at de største senterne i Sverige og Tyskland vil se data i real time, og vår største kunde i Tyskland får nå data på minuttnivå. Det hjelper å ha egne avdelinger som jobber kontinuerlig med analyser av tiltak som gjennomføres.


I 2019 ferdigstilte vi Kappahl som rullet ut på samtlige butikker i Sverige. De imponerte oss hvordan testfasen ble gjennomført. Konverteringsrate er ett KPI som gjennomføres konsekvent og for å sikre seg at alle butikkene kjører med samme fokus. Kappahl er også de første som konsekvent avdekker kjønn, voksne og barn med full anonymitet i samtlige butikker ved hjelp av våre sensorer.


Til sist vil vi nevne tendensen til å tenke capture rate i Tyskland. Vi har nå en rekke prosjekter gående i Tyskland hvor trafikk utenfor butikk og varehus måles. Dette igjen har direkte innflytelse på kommunikasjonsform og vindusutstillinger hos kundene. I det hele tatt er det beundringsverdig hvordan tyskerne gjør beslutninger med bakgrunn i fakta, tysk grundighet er ikke bare en floskel!


Foruten hus målinger har vi nå også hentet frem en ny teknologi hvor vi får veldig presise målinger på trafikken. Både i en av Tysklands og Norges travleste handlegater måler vi med sensor, hvor hele bredden er inndelt i soner og vi registrerer direkte alle fotgjengere med hvilken avstand de går til utstillingsvinduet og retningen på de forbipasserende.

Comments


bottom of page