top of page

Herning kommune samler inn besøksdata: Fra magefølelse til fakta

Herning kommune i Danmark har startet innsamling av besøksdata ved hjelp av IMAS Group Denmark. Kommunen ønsker i enda større grad å gå fra magefølelse til fakta når de skal fatte vedtak. Prosjektet har som mål å bruke besøksdata til å få dypere innsikt i blant annet bevegelsesmønster og antall besøkende for å styrke byutviklingen.


– Vi har valgt IMAS-løsningen fordi vi ønsker å gå fra magefølelser til fakta. Vi jobber målrettet med byutvikling og vil gjerne lære mer om hvor mange som besøker byen og når de er her, sier Katrine Høj Keseler, utviklingsrådgiver i Herning kommune.Besøkstallingssystemet, som Herning bygd har satt opp sammen med IMAS Group, er optimalisert for mest mulig effektivt å samle inn riktig type besøksdata, på rett sted.


– Vi bruker WiFi-teknologi for å samle besøksstrømmer over store områder, og sensorer for å nøyaktig telle antall besøkende på spesifikke nøkkelsteder. Ved hjelp av sensorene samler vi også inn demografisk informasjon som kjønn og alder, sier David Kern Sloth, som er salgsdirektør for IMAS Group Denmark.


Herning slutter seg til en rekke andre byer

Ved å slutte seg til IMAS Group sitt besøkstelesystem, slutter Herning landsby seg til blant annet Middlefart, Ringkøbing og Aalborg. Fellesnevneren og det unike er kombinasjonen av ulike teknologier for innhenting av besøksdata, den personlige servicen og fleksibiliteten i forhold til utformingen av avtalene, det vil si ingen bindingstid eller skjulte etableringsgebyrer.


Her kan du lese mer om fordelene ved å bruke ulike teknologier når du samler inn besøksdata.


Om IMAS Group:

IMAS Group er en leverandør av innovative besøkstellingsløsninger som gir byer, bedrifter og organisasjoner mulighet til å optimalisere driften, forbedre besøksopplevelsene og drive vekst. Ved å bruke den nyeste teknologien og ekspertisen innen dataanalyse, gjør IMAS Group det mulig for kunder å ta informerte beslutninger basert på besøksdata. IMAS Group har en global tilstedeværelse med kontorer i Europa, India og Sørøst-Asia.


Om Herning:

Herning by ligger midt i Jylland og har cirka 50 000 innbyggere.


Comentários


bottom of page