top of page

Grindsted kommune velger IMAS for å forbedre besøksopplevelsen ved hjelp av besøksdata

Grindsted kommune i Danmark har valgt å bruke IMAS Group for å samle inn besøksdata. Ved å bruke den nyeste teknologien, inkludert WiFi-basert sporing og tradisjonelle besøkstellere, vil Grindsted få dyptgående innsikt i besøksmønstre, demografi og hvordan besøkende beveger seg rundt i byen.


Kombinerer WiFi-teknologi og besøksteller

Som en del av strategien vil Grindsted bruke WiFi-teknologi for å fange opp signaler fra mobiltelefoner, noe som vil gi verdifull informasjon om besøkendes tilstedeværelse og bevegelsesmønster.


I tillegg til WiFi-basert teknologi, vil Grindsted bruke besøkstander. Ved å kombinere de to teknologiene kan byen på en kostnadseffektiv måte forstå strømmen av besøkende, identifisere populære områder og samle inn data om besøkendes demografi.


Bruker besøksdata for å forstå nøkkelmålgrupper

Med løsningen vil byen blant annet kunne se hvor godt byens nye lekeplass blir brukt og hvordan folk deltar på ulike arrangementer, noe som er viktig da byen byr på mange ulike typer opplevelser for familier.


Grindsted slutter seg til et økende antall byer som bruker besøksdata til å designe og planlegge byaktiviteter. Ved å bruke den innsamlede informasjonen vil Grindsted kunne ta beslutninger som bidrar til at byen får flere besøkende på sikt, forbedrer besøksopplevelsen og bidrar til en bærekraftig byutvikling.


Om IMAS Group:

IMAS Group er en leverandør av innovative besøksdataløsninger som gir byer, butikker og bedrifter muligheten til å optimalisere, forbedre besøksopplevelser og drive vekst. Med den nyeste teknologien og ekspertisen innen dataanalyse, gjør IMAS Group det mulig for beslutningstakere å ta informerte beslutninger.

Comments


bottom of page