top of page

Fra glemt til verdifull KPI: Hvordan Bærum kommune bruker besøksdata

I Stor-Oslo-regionen ligger Bærum, landets femte største kommune med en befolkning på nærmere 130 000 innbyggere. Bærum kommune er en velstående kommune og kjent for å investere i sine eldre innbyggere. Det er blant annet 11 seniorsentre som tilbyr pensjonister et sted å sosialisere og fordype seg i det daglige.

Bærum kommune satser på sine eldre med et eldresenter hvor de eldre kan sosialisere seg og delta i aktiviteter. Foto: Bærums seniorsentrene.

For rundt halvannet år siden ble bruken av besøksdata satt på pause da ingen brukte informasjonen som ble samlet inn. Men nå har Bærums seniorsentre tatt en ny tilnærming til besøksdata og bruker det både til beslutningstaking og ressursstyring.


Morten Heggelund er Tjenesteleder for Bærums 11 seniorsentrene og står i spissen for denne spennende endringen. Her forklarer han blant annet at planen er å bruke besøksdata som nøkkeltall (KPI) i 2024.


Gjenoppdag besøksdata

Da Mortens tok over ledelsen, brukte seniorsentrene IMAS besøksteleteknologi. Besøksdataene ble imidlertid underutnyttet og manglet eierskap, noe som førte til at besøkstallene ble kansellert.


Men til tross for dette, innså Morten og teamet hans potensialet ved å bruke denne typen informasjon.


Et nytt fokus på besøksdata

Den gjenoppdagede tilnærmingen er drevet av et klart formål: å gi data til bedrifter og politikere for å ta bedre beslutninger.


Morten forteller at virksomheten er opptatt av å få en dypere forståelse av sine besøkstall og hvilke tider på døgnet besøkene finner sted, for å forstå bruksnivået, kunne ta bedre beslutninger og mer effektivt administrere tilgjengelige ressurser avhengig av antall besøkende.


Målet for 2024 er å bruke besøksdata som en KPI for virksomheten.


Et kommersielt tankesett i en kommunal verden

Han forklarer videre at det som skiller seniorsentrene fra for eksempel sykehjem og sykehus er en viss grad av kommersiell tenkning. Seniorsentre må forstå verdien av å tiltrekke besøkende, og det er der besøksdatateknologi spiller en sentral rolle.


Veien videre – dedikerte ressurser for å bruke besøksdata

I dag er organisasjonen godt rustet til å benytte seg av informasjonen som besøkstellerne samler inn. Det er en kvalitetskoordinator på stedet med et team på totalt fem personer, som har ansvar for å samle inn og analysere besøksdata. Tanken er at besøksdata skal bli en viktig nøkkelfigur for ledelsen fra og med 2024, sier Morten.


Fremover ser han at ytterligere integrasjon av besøksdata kan komme på plass. For eksempel kan man plassere sensorer i tilknytning til restaurant- og kafédelene, og på den måten få en dypere forståelse av bevegelsesmønstrene i lokalene.


Takket være tidligere innsamlet besøksdata har det også vært mulig å sammenligne besøkstallene før Covid-pandemien, og hvor vi ser at besøkstallene er tilbake på samme nivå som før utbruddet av pandemien, avslutter Morten.


Bærum kommunes eldresenter er et godt eksempel på hvordan besøksdata kan brukes i en kommune for å bedre forstå utnyttelsesgraden, gjøre justeringer og ta informerte beslutninger.


Mer fakta om eldresentrene

Eldresentrene holder åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 og tilbyr pensjonister blant annet kurs, underholdning og andre forebyggende og helsefremmende aktiviteter.

Comentarios


bottom of page