top of page

Caliroots bruker besøksteller og fokuserer på KPI-er

Den svenske streetwear- og sneakerskjeden Caliroots har jobbet daglig

siden våren 2018 med oppfølging av besøkende og salgstall i butikker.

Per Norell er Retail Concept-sjefen og han sier at i dag, takket være

informasjonen fra besøkstellerne, har du et mye mer effektivt verktøy

for å drive butikkene fremover.


- Vi har hatt som mål å bli bedre med vårt KPI-arbeid og bedre overvåke

strømningene i salg, hvilke tider kundene besøker oss og hvor mange som

er inne i løpet av bestemte perioder, sier Per.


Informasjonen fra besøkstellerne gir grunnlag for riktig bemanning og åpningstid,

for eksempel under spesielle dager.


- Akkurat nå ser vi en trend at flere og flere handler sent på lørdager, men

mindre på søndager. Vi ser nå også i bakspeilet hvor mye vi selger på

nasjonale høytider og spesielle dager. Hvordan så det ut dagen før

midtsommer, og når var folk i butikken?


Hver dag sender butikkene inn tall sammen med en mer muntlig tekst om dagen.


- Å jobbe med KPI-er gir et trykk til personalet den ene eller den andre

veien. Det er en måte å engasjere de ansatte og gi en forståelse av hvor

mange som faktisk var inne i butikken.


Caliroots har også en sterk e-handelsbutikk og Per sier at det gjør det lettere å ha

de samme KPI-ene offline og online.


- I løpet av de første 15 årene hadde vi ingen måling av antall besøk i

butikkene, i dag har vi et mye mer effektivt verktøy for å kjøre butikkene

våre i riktig retning.


- Det at vi har de samme KPI-ene online som offline,

letter butikkene i det daglige arbeidet og gir også ledergruppen vår bedre

beslutningsgrunnlag. Oppsummert har hele selskapet bruk for

informasjonen som er samlet inn gjennom besøkstellerne.


Caliroots har sammen med søstermerket Hollywood fire butikker i

Gøteborg og Stockholm.


Comments


bottom of page