top of page
  • IMAS

Bytelling blir mer og mer nødvendig

Vi i IMAS gleder oss over at stadig flere byer både her i Norge og ute i Europa nå ser behovet for å vite noe om hvordan dens innbyggere bruker det offentlige rom. For å kunne utvinne denne informasjonen benytter IMAS en WiFi teknologi-løsning som er Europas eneste GDPR godkjente løsning med hensyn til hvordan systemet ivaretar og anonymiserer individets identitet.

Når dette kombineres med en avansert statistisk utregningsmetode gir dette oss mer enn 98% nøyaktighet hvordan folks bevegelser er i det området som man teller i. Med denne teknologien kan vi også skille mellom unike besøkende og eksponeringer (folk som blir registrert flere ganger).


Kommentarer


bottom of page