top of page

Besøksindeks for Norske kjøpesentre uke 25

IMAS ønsker å bidra med ukesvis informasjon om besøksutviklingen i Norske kjøpesentre fra nå og så lenge det er nødvendig. Dette er en sammenstilling for utviklingen i sentrene fra og med uke 8. Alle tall er sammenligning med fjoråret. Indeks over 100 viser høyere besøk enn tilsvarende uke i 2019. Lavere indeks enn 100 viser lavere besøk. Indeksen dekker totalt 40 kjøpesentre fordelt over store deler av Norge.

Besøket over fjorårsnivået

I uke 25 økte indeksen fra 94 til 101. Det innebærer at den er over 100 for første gang siden uke 9. Utviklingen er spesielt sterk m


ed tanke på at det var en ekstrahandledag i uke 24. Nedgangen i besøket begynte allerede i uke 10 selv om myndighetenes tiltak først kom i uke 12. Det viser at også kundenes forsiktighet har vært en viktig forklaring.


Med rekordlav økning i smittetallene er mye av forsiktigheten borte, i det minste i handelen. Besøket nåde sin bunn i perioden fra uke 12 til 15, da mer en halvparten av kundene var borte. Siden har besøkstallene kommet jevn og trutt tilbake til det nå ligger over fjorårsnivået.


Det har vært vanskelig å gjøre direkte ukentlige sammenligninger grunnet forflytninger av helligdager, men trenden har vært tydelig. Det er fremdeles mange arbeidsledige og permitterte, men de som har sikre jobber har fått økt sin kjøpekraft med lave renter, lave strømpriser og mindre reising. Det kan være en viktig forklaring på at handelen er så raskt og sterkt tilbake.Fremgang for alle regioner i uke 25

I uke 25 var det fremgang for alle regioner og fire av ni regioner hadde høyere besøk enn i fjor. Både Akershus og Troms var 10 prosentpoeng over uke 25 i 2019. Størst fremgang hadde Vestfold og Akershus.


Ferieregionene kan forvente sterke tall fremover, med Norgesferie for de alle fleste. Oslo er fremdeles svakeste region. Særlig sentrum med høy andel arbeidsplasser er hardt rammet. Hjemmekontor og redusert kollektivtrafikk er en viktig forklaring. Dette gagner i hovedsak Akershus, hvor mange som arbeider i Oslo er bosatt.


Regioner nær Sverige som tradisjonelt taper til grensehandel er en annen forklaring på regionale forskjeller. Østfold har gjennom hele krisen vært blant regionene med høyest besøk, selv om veksten ser ut til å flate ut noe.


Om IMAS

I mer enn 20 års tid har IMAS levert produktivitets- informasjon som har ført til forbedrede resultater i tusentalls butikker, kjøpesentre og det offentlige rom.


Vi har i dag ett stort antall kunder som daglig anvender og arbeider med informasjon fra oss. Vår webportal og vår vilje til å løse kundenes problem med skreddersøm har gjort oss til Europas ledende aktør innenfor besøksstatistikk.


Vi tilstreber leveranser med eksakte data ved hjelp av sensorer for målinger av gående, syklende og motoriserte objekter. Dataene skal være tilgjengelig hvor som helst og når som helst.


Vi vil alltid gi våre kunder den optimale løsningen utfra behov og går gjerne ekstra milen for at våre kunder skal bli fornøyde og tilfredsstilt med resultatet. Indeksen er et samarbeid mellom IMAS og Harald T Nilsen. E-post: harald.t.nilsen@gmail.com


For mer informasjon kontakt IMAS på imas@imas.net eller telefon: 64 86 20 40

Comments


bottom of page