top of page

Besøksindeks for Norske kjøpesentre uke 13

IMAS ønsker å bidra med ukesvis informasjon om besøksutviklingen i Norske kjøpesentre fra nå og så lenge det er nødvendig. Dette er en sammenstilling for utviklingen i sentrene fra og med uke 8. Alle tall er sammenligning med fjoråret. Indeks over 100 viser høyere besøk enn tilsvarende uke i 2019. Lavere indeks enn 100 viser lavere besøk . Indeksen dekker totalt 40 kjøpesentre fordelt over store deler av Norge.



Norgesindeksen viser ukesvis besøksutvikling fra og med uke 8. Første dag i uke 8 var mandag 17. februar. Både uke 8 og 9 var besøket i sentrene høyere enn tilsvarende uker i 2019. Uke 10 økte oppmerksomheten rundt Corona-smitten og i slutten av uken gikk Holmenkollen Skifestival uten tilskuere. Uke 10 fikk en mindre nedgang i besøket. Uke 11 kom tiltakene fra regjeringen torsdag 12. mars og kjøpesentrene ble preget av både hamstring, stengte frisører og serveringssteder. Besøksnedgangen var på 20 prosent. Uke 12 var den første hele uken med restriksjoner og nedgangen var på over 50 prosent i forhold til uke 12 i fjor. Uke 13 har nedgangen stabilisert seg. Den ligger nå på 55 prosent. Det er mange stengte virksomheter i kjøpesentrene, også utover de som er pålagt det fra Helsedirektoratet.



Regionsindeksen viser store forskjeller. Noe av forklaringen er forskjellige perioder for avvikling av vinterferie. Men vi ser at det meste av forskjellene vedvarer. Halvparten av regionene hadde vekst i uke 8 og beholdt den i uke 9. Akershus har hele tiden hatt minst nedgang , mens Oslo størst nedgang. Samlet var nedgangen fra uke 12 til 13 på 2 indekspoeng. Størst fall hadde Nordland, Vestfold og Akershus, mens Rogaland hadde nær 10 indekspoeng høyere besøk i uke 13 enn i uke 12. Oslo har stort antall daglig innreiser til arbeidsplasser, blant annet fra Akershus. Mange arbeidstakere i storbyene har hatt hjemmekontor og flere handler derfor varer nærmere bostedet.


Indeksen er et samarbeid mellom IMAS og Harald T Nilsen. E-post: harald.t.nilsen@gmail.com


For mer informasjon kontakt IMAS på imas@imas.net eller telefon: 64 86 20 40



Commentaires


bottom of page