top of page

Besøksdata i byer: Miniserie, del 2

Vår andre del om hvordan byer samler inn og bruker besøksdata finner du her. David Kern Sloth vil grundig gjennomgå det grunnleggende om maskinvare og programvare når byer begynner å samle inn besøksdata. Han forteller også om mulighetene som finnes når man skal utvide området man ønsker å samle besøksdata fra.Se den første delen om de forskjellige typene besøksdata som byer kan samle inn.Kontakt oss for å bestille et møte med en av våre eksperter.

Comments


bottom of page