top of page

Besøksdata i byer: Miniserie, del 1

Sjekk ut vår miniserie hvor vi fokuserer på hvordan besøksdata brukes i byer og hvilke muligheter som finnes. I denne første episoden snakker David Kern Sloth ved IMAS Group Denmark om hvordan besøksdata kan brukes til å følge besøkende fra ett punkt til et annet og forbedre den generelle besøksopplevelsen og forståelsen av bevegelsesmønstre.


Ved å analysere fotgjengertrafikken og identifisere bevegelsesmønstre får byene trumf når de planlegger og utvikler handel og byplanlegging.Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille en gratis konsultasjon, vennligst kontakt oss.


Comments


bottom of page