top of page
  • IMAS

Kundetelling - "to the extreme"hanseviertel

Vi har tidligere nevnt kjøpesenteret HanseViertel i Hamburg og at de har valgt IMAS som leverandør av kundetelling. I første fase var HanseViertels ønske å måle og få komplett oversikt over kundeflyt utenfor og i senteret, samt trafikk til de enkelte butikkene.

Vårt datterfirma IMAS GmbH har nå fullført installasjonen og det er pr i dag det største senteret vi har fulldekket med sensorer. Da den siste sensoren var montert endte vi opp på litt i underkant av 90 sensorer, hvor av 18 er brukt i skalldekningen. Alle sensorer ble så "sydd sammen" i ett spesialprogram levert fra sensor produsenten Xovis.

Entreprisen kom på noe i overkant av 140.000 EUR med en prosjekttid på 6 uker.

Hanseviertel er det første senteret med denne typen installasjon (kun 3D sensorer) i verden, men det er KLP senterne i Norge som setter standarden for fremtidens senterdrift.

IMAS vurderes nå å være den mest teknisk avanserte tilbyderen i Europa, enten det er kombinasjon av sensorteknologier eller WiFi tracking.

Under kan du se ett oversiktsbilde over hele handlegaten og sensorpunkter som er installert HanseViertel. Vi er stolte på vegne av våre tyske kolleger og takknemlig for at HanseViertel valgte IMAS når de ønsket "kundetelling - to the extreme".


bottom of page