top of page
  • IMAS

CBRE - Hanseviertel gikk for IMAS (DE)Våre kollegar i IMAS Tyskland sluttfører i disse dager installasjonen i Hanseviertel, Hamburg’s ikoniske senter eid av CBRE.

All trafikkflyt måles med 3D teknologi både eksternt og internt med knappe 100 sensorer.

Analysene gjøres ved hjelp av IMAS Xperio og gir management informasjon for bedre beslutninger.

bottom of page