KUNDETELLING UTENDØRS

Telling som samler inn data i gatemiljøer blir ofte utsatt for høye belastninger på grunn av vær og vind. Mørke og forverring på grunn av snø, regn eller tåke skal ikke påvirke statistikkens nøyaktighet. Vi har løsninger som tilfredsstiller de kravene som det nordiske klimaet vi har krever, og kan levere både vanlig punktmåling og mer avansert statistikk om bevegelsesmønstre, oppholdstid og mer.

01 / TRAFIKKFLYT (fotgjengere, syklister og bilister)

Med laserteknologi kan vi måle trafikkstrømmen i en gate. Laser-sensoren er montert på den ene siden av en passasje og måler  trafikken som passerer i begge retninger.

 Fordi laseren oppdager både høyde, lengde, hastighet og avstand til forbipasserende objekter kan vi klassifisere passerende trafikk fordelt på fotgjengere, syklister, motorsykler og biler.

02 / OPPHOLDSTID (besøkstid og points of interest)

Et levende senter som blir utviklet må måles og overvåkes. Hvor er aktiviteten størst utenfor senteret, hvor lenge varer besøket de forskjellige steder, og hva er gjennomsnittlig besøkstid?

Med WiFi-sporing kan du se på besøksmønsteret i området, noe som er mer detaljert enn punktbasert flytmåling.

03 / TRACKING
(gang- och sykkelstier, korrelasjon og mer)

Plassering av flere målepunkter i et område gir deg en ide om hvordan besøkende beveger seg i området.

 Statistikk som opprinnelse/ destinasjon og kartlegging av tur- og sykkelstier gir detaljert innsikt og muligheter som du ikke kunne drømme om.

WiFi-sporing er en ypperlig løsning for å få en forståelse av hvordan trafikkmønsteret i f.eks en gågate er.